НИЁИШ

Худоё, ба ман диле ато кун, ки муштоқи мақоми қурби ту бошад ва забоне, ки сухани сидқаш ба сўи ту боло равад ва назари ҳақиқате, ки тақарруби ту ҷўяд.Худоё ҳар кӣ ба  ту маъруф шуд, ҳаргиз маҷҳулу гумном нашавад ва ҳар кӣ ба ту паноҳ овард, ҳаргиз хор нагардад. Ва ҳар кӣ ту ба ў таваҷҷўҳ кунӣ, бандаи дигаре нашавад. Худоё, ҳар кӣ ба ту раҳ ёфт, равшан шуд ва ҳар кӣ ба ту паноҳ бурд, паноҳ ёфт. Ва ман ба даргоҳи ту паноҳ овардаам, пас ту эй Худо ҳусни занни маро ба раҳматат ноумед масоз ва аз фурўғи раъфату иноятат маро маҳҷуб магардон. Худоё, маро дар миёни авлиёи худ мақоми он касро бахш, ки ба умеди зиёд шудани муҳаббати туст. Худоё, маро волаву ҳайрони ёди худ гардон ва ҳимматамро бар нишоту фирўзӣ дар асмои худ ва мақоми қудсии хеш мавқуф соз. Худоё, ба зоти пок ва ба ҳаққе, ки туро бар халқ аст, қасам, ки маро ба аҳли тоатат мулҳақ соз ва манзили шоиста аз мақоми ризову хушнудият ато фармо…

(Аз муноҷоти ҳазрати Алӣ(а))

 

Охирин матолиб

Тарҷумаи СУРАИ АНФОЛ

СУРАИ АНФОЛ Ин сура дар Мадина нозил шуда ва 75 оят дорад. Ба номи Худованди Бахшандаи Меҳрубон Аз ту дар бораи анфол (ғаниматҳо ва сарватҳои...

Бо баҳори дилҳо (4)

Ҳарфҳои муқаттаъа Чаро дар аввали сураҳои Қуръон монанди “Бақара” ва “Оли Имрон” калимаҳое монанди (алиф.лом.мим) омада аст? Ин калимаҳо чӣ маъно доранд? Ба ин ҳарфҳо,...

Хонавода дар Қуръони Карим

Бо назар ба оёти зиёди Қуръони Маҷид дар хусуси калимаи “байт” (хона) чунин ба даст меояд, ки ин макони сақфдори маҳдуд аввалин муҳити рушду парвариши...

Тарҷумаи СУРАИ АЪРОФ

СУРАИ АЪРОФ Ин сура дар Макка нозил шуда ва 206 оят дорад. Ба номи Худованди Бахшандаи Меҳрубон Алиф, лом, мим, сод. [Ин] китобест, ки ба...

Бо баҳори дилҳо (3)

  Чаро Қуръонро «Каломуллоҳ» номидаанд? Аз он ҷо, ки Қуръони Карим маҷмӯаи суханони Худованд аст, ки фариштаи ваҳй ҳазрати Ҷабраил (а) барои ҳазрати Муҳаммад (с)...