19 марта, 2016

Саволу ҷавобҳои қуръонӣ

Қуръончандсурадорад?     Қуръон 114 сурадорад. Қуръончандҷузъдорад?     Қуръон 30 ҷузъдорад. Қуръончандҳизбдорад?       Қуръон 120 ҳизбдорад. Қуръончандоятдорад?         Қуръон 6236 оятдорад. Қуръончанд«Бисмиллоҳ «дорад? Қуръон 115 бисмиллоҳдорад, 113«бисмиллоҳ «даршурӯъисураҳова 2-«бисмиллоҳ «дарсураиНамл.