Ошноӣ бо чанд муаммои Қуръонӣ

Қуръони Карим ба унвони каломи ваҳй дорои маориф, достонҳо, қиссаҳо, пандҳо ва муаммоҳои фаровон ва омузанда аст. Ҳарчанд ҳадаф аз нузули Қуръон танҳо баёни ин масоил набуда аст, аммо таваҷҷуҳ ба онҳо нишон аз эъҷози ин каломи илоҳӣ ва зебоиҳои он дорад, ки муҳаққиқон ва пажуҳишгарони қуръонӣ онҳоро берун овардаанд.

Ба намунае аз муаммоҳои қуръонӣ таваҷҷуҳ кунед:

Сураҳое,ки ҳазратиМуҳаммад(с) фармуд, кионсураҳомаропиркард, чист?

Ҷавоб: Сураҳои Ҳуд, Воқеа, Мурсалот ва Набаъ (Амма).

Кадом сураи Қуръонбаномиякеазмаъданҳоаст?

Ҷавоб: Сураи Ҳадид ки маънои “оҳан” аст.

Номи мавҷуде,кинаинсонаствана ҳайвонванафариштаваномиякеазсураҳои Қуръонаст?

Ҷавоб: Сураи Ҷин.

Сурае, ки номи мевае аст ва Худованд ба он қасамхурдааст?

Ҷавоб: Сураи Тин.

Номи сурае, ки ба маънои рӯзгораст, чист?

Ҷавоб: Сураи Даҳр.

Кадом сураҳонишондиҳандаибахшҳоеазшабонарӯз ҳастанд?

Ҷавоб: Сураҳои Фалақ, Аср, Лайл ва Фаҷр.

Сураҳое,киномионҳоазаввалинкалимаи ҳамонсурагирифташуда, кадоманд?

Ҷавоб: Сураҳои Таббат, Аср, Қориъа, Абаса, Лайл ва Шамс.

Номи марди донишманде, ки яке аз сураҳои Қуръонбаномиӯст?

Ҷавоб: Сураи Луқмон.

Сурае, ки ба номи яке аз рӯзҳои ҳафтааст?

Ҷавоб: Сураи Ҷумъа.

Кадом сура ба қалби Қуръонмаъруфаст?

Ҷавоб: Сураи Ёсин.

Ҷавоб: Сураи Кадом сура ба аруси Қуръонмашҳураст?

Арраҳмон.

Танҳосурае,кибазабони ҳолибандагоннозилшуда, кадомаст?

Ҷавоб: Сураи Алҳамд.

Зинати Қуръончист?

Ҷавоб:  Ба фармони ҳазрати Муҳаммад(с) садои зебо зинати Қуръон аст.

Кадом як аз асмои ҳусноиХудовандаст,ки 114 мартабабаробарбосураҳои Қуръономадааст?

Ҷавоб: Лафзи Раҳим, ки дар Қуръон 114 бор омада аст.

Нури тоҷикон

Охирин матолиб

Наҳзати ҳусейнӣ ва низоми илоҳӣ2

Идомаи баҳс: Чунон ки қаблан ишора шуд, Язид касе буд, ки аҳкоми илоҳиро зойеъ мекард ва эътиқоде ба онҳо надошт. Дар маҳдудаи ҳукумати ӯ, исломи...

Тарҷумаи СУРАИ ТАВБА

СУРАИ ТАВБА Ин сура дар Мадина нозил шуда ва 129 оят дорад. [Ин эълони] безорӣ аст аз тарафи Худо ва Паёмбараш нисбат ба касоне аз...