Ошноӣ бо чанд муаммои Қуръонӣ

Қуръони Карим ба унвони каломи ваҳй дорои маориф, достонҳо, қиссаҳо, пандҳо ва муаммоҳои фаровон ва омузанда аст. Ҳарчанд ҳадаф аз нузули Қуръон танҳо баёни ин масоил набуда аст, аммо таваҷҷуҳ ба онҳо нишон аз эъҷози ин каломи илоҳӣ ва зебоиҳои он дорад, ки муҳаққиқон ва пажуҳишгарони қуръонӣ онҳоро берун овардаанд.

Ба намунае аз муаммоҳои қуръонӣ таваҷҷуҳ кунед:

Сураҳое,ки ҳазратиМуҳаммад(с) фармуд, кионсураҳомаропиркард, чист?

Ҷавоб: Сураҳои Ҳуд, Воқеа, Мурсалот ва Набаъ (Амма).

Кадом сураи Қуръонбаномиякеазмаъданҳоаст?

Ҷавоб: Сураи Ҳадид ки маънои “оҳан” аст.

Номи мавҷуде,кинаинсонаствана ҳайвонванафариштаваномиякеазсураҳои Қуръонаст?

Ҷавоб: Сураи Ҷин.

Сурае, ки номи мевае аст ва Худованд ба он қасамхурдааст?

Ҷавоб: Сураи Тин.

Номи сурае, ки ба маънои рӯзгораст, чист?

Ҷавоб: Сураи Даҳр.

Кадом сураҳонишондиҳандаибахшҳоеазшабонарӯз ҳастанд?

Ҷавоб: Сураҳои Фалақ, Аср, Лайл ва Фаҷр.

Сураҳое,киномионҳоазаввалинкалимаи ҳамонсурагирифташуда, кадоманд?

Ҷавоб: Сураҳои Таббат, Аср, Қориъа, Абаса, Лайл ва Шамс.

Номи марди донишманде, ки яке аз сураҳои Қуръонбаномиӯст?

Ҷавоб: Сураи Луқмон.

Сурае, ки ба номи яке аз рӯзҳои ҳафтааст?

Ҷавоб: Сураи Ҷумъа.

Кадом сура ба қалби Қуръонмаъруфаст?

Ҷавоб: Сураи Ёсин.

Ҷавоб: Сураи Кадом сура ба аруси Қуръонмашҳураст?

Арраҳмон.

Танҳосурае,кибазабони ҳолибандагоннозилшуда, кадомаст?

Ҷавоб: Сураи Алҳамд.

Зинати Қуръончист?

Ҷавоб:  Ба фармони ҳазрати Муҳаммад(с) садои зебо зинати Қуръон аст.

Кадом як аз асмои ҳусноиХудовандаст,ки 114 мартабабаробарбосураҳои Қуръономадааст?

Ҷавоб: Лафзи Раҳим, ки дар Қуръон 114 бор омада аст.

Нури тоҷикон

Охирин матолиб

Тарҷумаи СУРАИ АНЪОМ

СУРАИ АНЪОМ Ин сура дар Макка нозил шуда ва 165 оят дорад. Ба номи Худованди Бахшандаи Меҳрубон Ситоиш Худорост, ки осмонҳо ва заминро офарид ва...

Ҳикматҳои закот ё садақаи фитр

Ҳикматҳои закот ё садақаи фитр Закоти фитра ё садақаи фитр воҷиб аст ва ҳикмат ва фалсафаҳое дорад, ки муҳимтарини онҳо иборатанд аз:

Аъмоли шаби Қадр

Аъмоли шаби Қадр  Ба номи онки дил кошонаи ӯст, Нафас гарди матоъи хонаи ӯст.

Қуръон ваҳй илоҳӣ

Қуръон ваҳй илоҳӣ Ваҳй чист? Вақте Худо мехоҳад матлаберо ба паёмбарон бифаҳмонад, аз роҳе, ки барои мо қобили дарк нест паёмашро ба онҳо мерасонад. Дар...

Тарҷумаи СУРАИ МОИДА

СУРАИ МОИДА Ин сура дар Мадина нозил шуда ва 120 оят дорад.  Ба номи Худованди Бахшандаи Меҳрубон Эй касоне, ки имон овардаед! Ба паймонҳо вафо...