Худованд Паёмбари Ислом ҳазрати Муҳаммад (с)-ро дар Қуръон ба унвони усваи некў ва намунаи инсони комил зикр намуда ва моро ба пайравӣ аз рафтору гуфтори эшон ташвиқ намудааст. Бинобар ин, барои ҳар як мусалмон барозанда ва зебанда аст, ки ҳамаи рафтору гуфтори Паёмбари бузурги исломро мавриди баррасӣ қарор диҳад. Зеро…

Read more: РОЗЕ АЗ УСВАИ НЕКӮ

Шахсе вориди қабилае шуд ва шабро, ҳамчун меҳмон, дар яке аз хонаҳои атроф ба сар бурд. Он шахс пас аз намози субҳ шурўъ ба хондани Қуръон кард. Дар оғози тиловати Қуръон зани соҳибхона ҷорўбе ба даст гирифт ва бар сари ў кўбид ва  бо бадгўӣ ба вай гуфт:

       “Магар…

Read more: КӮТОҲ ВА ХОНДАНӢ

Эй Худои ман, сароғози баёнамро ба ҳамду сипоси ту мекушоям.

Шоир андар синаи миллат чу дил,

Миллати бе шоире анбори гил...

Миллат ар ҷисм аст, шоир чашми ўст,

Ҷисмро бо чашми бино обрўст...

Шеърро мақсуд агар одамгарист,

Шоирӣ ҳам вориси пайғамбарист.

(Иқболи Лоҳурӣ)

  Шеър таҷаллии рўҳи халлоқи одамӣ аст.…

Read more: ШОИРОНА(2)

 ХудоиТаъоло бандагонашро ба сўи роҳи рост даъват намуда ва ин таълимро дар Қуръони Карим ба пайғамбар чунин хабар додааст: “Даъват кун мардумонро ба сўи роҳи парвардигори хеш бо сухани ҳикматнок ва панди некў” (сураи Наҳл, ояти125) Пайғамбар(с) фармудаанд: Беҳтарини суханон сухани Худованд аст, ва беҳтарини ҳадяҳо ҳадяи Расули Худо(с) аст.…

Read more: ДАР ОДОБИ СУХАН ГУФТАН

  Мевае, ки бар дарахт аст ва мо аз он истифода мекунем аз ду қисмат пўст ва мағз ташкил шуда аст. Барои ҳар оқиле маълум аст, ки қисмати асосии он ҳамон мағз (асли мева) аст на пўсти он, ҳоло агар мевае дар зоҳир бисёр зебо аммо даруни он фосид бошад…

Read more: АҲМИЯТ ВА ФОИДАИ АХЛОҚ